Het twin datacenter infrastructuur van Hosty is klaar voor ingebruikname!

Wij hebben een High Availability cloud omgeving gebouwd die in twee aparte datacenters draait. Bij een eventuele storingen en uitval van hardware van het primaire cloudplatform, wordt uw Cloud Server/ website automatisch en zonder downtime doorgeschakeld naar een 1 op 1 kopie in het secundaire datacenter. De complete hosting-omgeving is nu 200% redundant uitgevoerd. Hiermee wordt downtime door wat voor reden dan ook nagenoeg uitgesloten. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld kabelbreuken of stroomstoringen in de verbinding van het data center.

Migratie van hosting-omgeving
Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe omgeving is een migratie van uw website/ cloud server noodzakelijk. U hoeft zelf niets te doen, wij zullen de komende maanden in een aantal fases alle websites en cloud servers overzetten. Het overzetten van uw website/ cloud server gebeurt uiteraard zonder downtime.

Over de exacte migratiedatum wordt u, ruim van te voren, via de mail geïnformeerd.