Korte en krachtige permalinks

Bij WordPress is het aan te raden om gebruik te maken van korte en krachtige permalinks / titels. Let er daarbij goed op dat de URL logisch is opgebouwd en dat er in maximaal vier of vijf woorden wordt beschreven waar de pagina of het bericht over gaat. De lidwoorden “de”, “het” en “een” en voorzetsels zoals “aan”, “bij”, “door”, etc. kun je beter vermijden.

WordPress oefenen

Je kunt om te beginnen en om te oefenen gaan naar Settings > Permalinks. Je kunt hier je WordPress Permalinks opbouw zien en ook meteen aanpassen. Kies dan voor opbouw “/post-name/” of “/category/post-name/”. Je moet voor de eerste opbouw de standaard setting aanpassen naar /%postname%/. Dan kies je voor de tweede opbouwstructuur. Je gaat de instelling aanpassen naar /%category%/%postname%/.